Studnie głębinowe kompleksowo z przyłączem. Profesjonalne wykonanie z rurą osłonową stalową

Oferta i cennik

Najwyższa jakość - najniższa cena

Kliknij i sprawdź!

cennik

Kompleksowo, profesjonalnie i niskie ceny!

Cena 1m odwiertu wynosi od 200 do 230 zł + rura stalowa.

Ilośc metrów rur osłonowych jest różna w zależności od profilu geologicznego miejsca odwiertu i waha się od 8 do 12 metrów. W niektórych miejscowościach stosuje się 3m rury osłonowej, a w innych nawet 28 m. W skrajnym przypadku stosuje sie dwie kolumny rur (jedna w drugą).

Ostateczna cena odwiertu ustalana jest na działce inwestora. Na cenę może wpływać profil geologiczny terenu i jego ukształtowanie oraz dojazd do miejsca odwiertu.

Firma wydaje gwarancję wykonania studni w formie paragonu fiskalnego z 23% podatkiem VAT (studnia do 30m). Ostateczną cenę ustala się na miejscu odwiertu.

Rozliczenie następuje po uzyskaniu wody.
W przypadku braku wody inwestor nie ponosi żadnych kosztów.

Po wykonaniu studni głębinowej nasza inna ekipa dokonuje wyceny i przygotowuje kosztorys przyłącza i pompy głębinowej.

GWARANCJA NA WODĘ!

kontakt

 • AQUA drill - studnie głębinowe
 • Bielsko-Biała (woj. śląskie)
 • Tel.: 666 654 666
 • E-mail: biuro@aquadrill.pl

obszar działania

Swoje usługi świadczymy na terenie:

 • Beskidów (Beskid Mały i Żywiecki)
 • Podbeskidzia

Zobacz listę miejscowości (rozwiń)

Bielsko-Biała, Bujaków, Porąbka, Międzybrodzie Bialskie, Międzybrodzie Żywieckie, Czernichów, Tresna, Kocierz, Targanice, Brzezinka, Andrychów, Zagórnik, Rzyki, Kaczynam, Ponikiew, Zawadka, Gorzeń, Inwałd, Wadowice, Kleczna Górna i Dolna, Barwałd, Kalwaria Zebrzydowska, Izdebnik, Biertowice, Sułkowice, Lanckorona, Baczyn, Palcza, Budzów, Bugaj, Lesnica, Skawinki, Zachełmna, Stronie, Zakrzów, Jastrzębia, Stryszów, Dąbrówka, Marcówka, Zembrzyce, Tarnawa Górna i Dolna, Skawce, Śleszowice, Mucharz, Zagórze, Świnna Poręba, Koziniec, Jachówka Żarnówka, Maków Podhalański, Sucha Beskidzka, Juszczyn, Białka, Grzechynia, Skawica, Zawoja, Stryszawa, Lachowice, Kuków, Krzeszów, Targoszów, Mączne, Kurów, Pewelka, Hucisko, Koszarawa, Pewel Wielka, Pewel Ślemieńska, Kocoń, Ślemień, Gilowice, Okrajnik, Rychwałd, Łękawica, Rychwałdek, Mutne, Pewel Mała, Jeleśnia, Żywiec, Świnna, Trzebinia, Przyłęków, Sopotnia Mała, Sopotnia Wielka, Przyborów, Krzyżowa, Korbielów, Juszczyna, Radziechowy-Wieprz, Przybędza, Brzuśnik, Cięcina, Żabnica, Węgierska Górka, Cisiec, Milówka, Rajcza, Złatnia, Ujsoły, Glinka, Soblówka, Rycerka Dolna i górna, Sól, Kiczora, Zwardoń, Nieledwia, Laliki, Kamesznica, Koniaków, Istebna, Jaworzynka, Kubalonka, Wisła, Szczyrk, Brenna, Górki Małe, Górki Wielkie, Ustroń, Harbutowice, Świętoszówka, Grodziec, Biery, Jasienica, Jaworze, Szczyrk, Buczkowice, Rybarzowice, Łodygowice, Godziszka, Kalna, Słotwina, Pietrzykowice, Zarzecze, Wilkowice, Bystra, Meszna.

prawo, przepisy i dokumenty

studnie głębinowe Beskidy Interpretacja Ministerstwa Środowiska na temat wiercenia studni głębinowej.


studnie głębinowe Beskidy Zgłoszenie zamiaru / wykonanie robót budowlanych. Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

studnie głębinowe Beskidy Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Bielsko-Biała Urząd Miasta.
studnie głębinowe Beskidy Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej.
studnie głębinowe Beskidy Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Studnie głębinowe dla domów jednorodzinnych
- to nasza specjalność!

Oferta naszej firmy skierowana jest wyłącznie do inwestorów prywatnych, domów jednorodzinnych, ujęć wód, camingów, działek i ogródków.

Nie każda woda gwarantuje nam dobre mikro - i makroelementy. O dobrą jakość wody trzeba dbać, a najlepiej korzystać z niej u jej źródeł, czyli z głębi ziemi. Dlatego woda doprowadzana ze studni głębinowych gwarantuje wysoka jakość wody.
Studnie zawsze przekazywały ludziom dobrą wodę, a współczesne technologie pomagają budować je sprawniej na najwyższym standardzie poboru wody zdatnej do picia.
Nie wszystkie gospodarstwa czy przedsiębiorstwa mają możliwość podciągnięcia do wodociągu. Dlatego wiercenie studni stało się alternatywą i posiadają wiele zalet. Użytkowanie studni jest o wiele mniejsze, a klienci płacą za samą budowę. Oferowane przez nas odwierty studni dokonywane z precyzją służą na wiele lat, a zwrot kosztów inwestycji jest gwarantowany. W swojej pracy opieramy się na mapach geologicznych rejonu, zajmując sie profesjonalnie hydrogeologią.

pozwolenie na budowę studni głębinowej

Wykonanie studni głębinowej (wierconej) regulują przepisy ustawy Prawa Wodnego oraz Prawa Górniczego i Geologicznego.

Według Prawa Wodnego właściciel gruntu może bez pozwolenia wodnoprawnego korzystać z wód znajdujących się na jego posesji, jeśli:
 • głębokość studni głębinowej (głębokość odwiertu) nie przekrocza 30 m.
 • pobór wody nie przekracza 5 m3/dobę,
 • wydajność pomp czerpiących wodę ze studni nie jest większa niż 0,5 m3/h.

Wykonanie ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h wymaga uzyskania decyzji starosty powiatowego, zaś w pozostałych przypadkach decyzja jest wydawana przez marszałka województwa.
Decyzja starosty powiatowego w jasny sposób informuje inwestora, iż musi on korzystać z rury osłonowej stalowej.

Warunki techniczne studni głębinowej

Każda studnia głębinowa musi być wykonana w odległości co najmniej:

 • 5 m od granicy działki
 • 7,5 m od rowu przydrożnego
 • 15 m od budynków inwentarskich i związanych z nimi silosów, szczelnych zbiorników na gnojowice, kompostników itp., jak również od szczelnego bezodpływowego zbiornika ścieków (potocznie określanego jako szambo)
 • 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu, jeżeli są one uprzednio oczyszczane biologicznie
 • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie

etapy wykonania studni głębinowej

 • Przygotowanie - formalności i lokalizacja studni głębinowej
  Budując nowy dom i mając pozwolenie na budowę posiadamy jednocześnie pozwolenie na budowę studni do 30 m głębokości i wydajności do 5m 3 / dobę. Dobrze, aby architekt projektujący dom naniósł na plany miejsce odwiertu uwzględniajac warunki techniczne studni głębinowej.
  W przypadku gdy na działce inwestora jest juz wybudowany dom należy uzyskać w Starostwie Powiatowym lub we właściwym organie administracyjnym dla danej miejscowości pozwolenie na budowę studni. Lokalizację studni na posesji właściciela określają m.in. warunki techniczne studni głębinowej przedstawione powyżej.
 • Etap 1 - wiercenie otworu pod rury osłonowe
  Wiercenie studni głębinowej rozpoczynamy od wiercenie otworu średnicą 200 mm pod rurę osłonową.
 • Etap 2 - zapuszczenie kolumny rur osłonowych
  Przed zapuszczeniem rur stosujemy środek uszczelniający Compactonit. Zapuszczamy do wierconego otworu rury osłonowe stalowe o średnicy 170 mm. Ich podstawową funkcją jest ochrona pobieranej czystej wody przed wodami gruntowymi, opadowymi, ściekami, piaskiem, glebą i żwirem.
 • Etap 3 - dowiercenie do warstwy wodonośnej
  Wykorzystując młot 6-cio calowy z koronką 156 mm dowiercamy się do warstwy wodonośnej oraz przewiercamy ją aż do uzyskania wystarczajacej ilości wody.
  Za pomocą sprężarki odprowadzamy z odwiertu brudną i zanieczyszczoną wodę z odwiertu, piaski i zwierciny oraz sprawdzamy wydajność studni.
 • Etap 4 - kolumna rur PCV i rur filtracyjnych.
  Wprowadzamy kolumnę rur PCV i rur filtracyjnych, w której umieszczona będzie pompa głębinowa. Wypełniamy przestrzeń pierścieniową pomiędzy filtrami, a średnicą otworu żwirem filtracyjnym (jeśli jest konieczny).
 • Etap 5 - pomoc w doborze pompy głębinowej
  Na podstawie głębokosi otworu, wysokości lustra wody, odległości studni od budynku, wysokości budynku, napływu wody do studni oraz wydajności studni określamy dobór odpowiedniej pompy głębinowej.
 • Etap 6 - przyłącze
  Po wykonaniu studni głębinowej nasza inna ekipa wykonuje wycenę przyłącza, które może być zastosowany w dwóch wariantach:

  1. 1) Prowizoryczne na okres budowy domu - obudowa studni hermetyczna bezkręgowa tzw. "zawór szwecki".
   • pompowanie oczyszczające w celu uzyskania krystalicznie czystej wody
   • montaż pompy głębinowej z rurociągiem poziomym
   • montaż zawaru szweckiego i linii elektrycznej
  2. 2) Na gotowo woda w domu.
   • To samo co w punkcie 1) + dodatkowo
   • rurociąg tłoczny (poziomy studnia - budynek) doprowadzenie wody do budynku
   • montaż armatury: naczynie przepłonowe, elektrozawód, pięciozłącze, manometr, zwrotny zawór odcinający, montaż licznika, sterowania